Workshop ve stověžaté Praze

Řešení obtížných situací v komunikaci Workshop zaměřený především na lidi pracujících v organizacích, zkoumá v praxi, jak můžeme překročit starou paradigma velení a kontroly, což nakonec vede k frustraci a demotivaci na všech stranách a nahradí ji skutečným společníkem a jednotností založenou na autenticitě, bezpečnosti , úctě a empatii … Workshop v angličtině s českým...

Workshop in Golden Prague

Handling difficult situations in communication A training primarily aimed at people working in organizations, exploring in practice how we can transcend the old paradigm of command and control, which ultimately leads to frustration and demotivation on all sides, and replace it with true companionship and togetherness, based on authenticity, safety, respect, empathy… More details here: http://kmacademy.eu/rk-handling-difficult-situations-in-communication/...

Jarní úklid v našich emocích

Nedávno jsem četla rozhovor s naším starostou pro Prahu 5. Jeho výzva v něm “Uklid’me svět, uklid’me Česko” mě opravdu nadchla. Napadlo mě ale, že tam něco důležitého chybí, uklid’me si i v našich emocích. Potřebujete nějaký tip pro práci s vašimi pocity uvnitř?  V tom případě mám tip na mezinárodní seminář pro lidi s globálním myšlením. KMACADEMY...

Spring-cleaning for our feelings inside

Recently I read an interview with our mayor for my district in Prague. His invitation for the spring-cleaning – ”Let’s clean the world, let’s  clean our country” really inspired me. But it occurred to me that something important is missing there. What about with the cleaning ourself? On my travels to India, I have often...

KMACADEMY geht in die Fastenzeit

1. TAG: Ich wurde also von der Umgebung inspiriert und werde es auch tun – eine 10-tägige Reinigung des Körpers. Ich bin 48 Jahre alt und heute beginnt mein erstes Fasten. In den letzten Jahren hätte mich niemand dazu überredet. Ich war absolut gegen jegliches Detox. Ich liebe das Essen und vor allem mein Lieblings-Doppel-Espresso!...

KMACADEMY goes into detox

DAY 1: So I was inspired by the surroundings and I’m going to do it too – a 10-day cleansing of the body. I’m 48 years old and today I’m starting my first detox. In the past years, no one would really get me in this. I was absolute against the fasting. Food and especially...

KMACADEMY jde do detoxu

1 DEN: Tak jsem se nechala inspirovat okolím a jdu to toho taky – 10ti denní očista těla. Je mi 48 let a dnes začínám můj první detox neboli půst. V minulých letech by mě k tomu vážně nikdo nedostal. Byla jsem absolutní „proti půstový“ člověk. Jídlo a hlavně mé oblíbené dvojité espresso prostě miluji!...

Vyplácíme provizi

Rádi bychom rozšíříli naše workshopy o komunikaci i do jiných firem, protože si myslíme, že jsou opravdu užitečné a zjednoduší život nám všem. A také bychom rádi participovali vás na našem úspěchu. Rádi vás odměníme provizi z ceny workshopu za osobu, t.j. 2.849CZK, když se vámi doporučená osoba stane účastníkem našeho workshopu. Stačí k tomu,...

Jarní uklid se starostou

Včera jsem natrefila na rozhovor s naším starostou pro Prahu 5. Jeho výzva v něm “Uklid’me svět, uklid’me Česko” mě opravdu nadchla. Napadlo mě ale, že tam něco důležitého chybí, uklid’me si sami na sobě. Na mých cestách po Indii, jsem často slýchávala, že s naším posledným dechem si naše krásné designové autíčka / domy sebou nemůžeme vzít....

Sharing your KNOWING through KMACADEMY

KMACADEMY looks for you (Czech / German version see below) Do you have the knowledge to help businesses, people, and the world simplify, optimize and motivate? Can you pass it in a clear and comprehensible form? Need help with marketing and sales? We are happy to welcome you to our network of experts info at kristina.mackova@kmacademy.eu...

  • Chcete dostávat užitečné rady, tipy, videonávody přímo z praxe ohledně vyrobních postupů a nebo i osobního rozvoje. Přihlašte se do odběru novinek

  • Kategorie