KOMUNIKACE

WORKSHOP- NENÁSILNÉ KOMUNIKACE

Workshop NENÁSILNÉ KOMUNIKACE nabízí komplexní školení v komunikačních dovednostech na různých úrovních. Mezi hlavní témata patří: Vyjádření pocitů, formulace konkrétních požadavků, řešení hněvu, vyjádření uznání, empatie vůči sobě a ostatním, využívání zprostředkování.