KOUČINK

KOUČOVACÍ BALÍČEK PRO ÚSPĚCH A RŮST MANAŽERA

Být dobrým manažerem znamená především zvládat sebe, vlastní emoce i vnitřní bariéry. Tyto dovednosti se zatím ve školách neučí. Efektivním pomocníkem je proces sebepoznání, sebeuvědomování si a hledání těch nejlepších vlastních řešení v bezpečném a motivujícím prostředí, které tvoří zkušený kouč.

KOUČINK - NENÁSILNÉ KOMUNIKACE

Koučink - Nenásilné Komunikace nabízí mimo jiné komplexní trénink komunikačních dovedností na různých úrovních (témata zahrnují např. vyjadřování pocitů, formulace konkrétních požadavků, zvládání hněvu, vyjadřování ocenění, empatie vůči sobě a druhému, mediace, atd.).