EFFEKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ - SEZENÍ

Efektivní naslouchání je dovednost naslouchat komplexně, tedy vyřčeným slovům i neverbální složce komunikace, a to beze všech komentářů mysli a bez zkreslování.

Člověk, který uvažuje nahlas, má tak k dispozici energii koncentrované pozornosti naslouchajícího, která mu usnadňuje vymanit se z opakujících se myšlenek a dospět s větší lehkostí k hlubšímu uvědomění.

Jeho slova a prožitky jsou reflektovány, což mu umožňuje hlubší kontakt s vlastními myšlenkami a se sebou. Postupně si tak může uvědomovat vše, co souvisí s jeho problémem. Tento proces pomáhá uvolnit se z cykličnosti, která je charakteristická pro naše obvyklé myšlení a myšlenkové vzorce.

Člověk tak získá odstup od situace či problému, kterým se zabývá. Velmi často přichází i úleva od emocionálního stresu, který je spojen s opakujícími se myšlenkovými procesy.

Při uvolnění pozornosti a ponoření se do hlubších vrstev vědomí přicházejí důležitá a velmi často nová uvědomění. Probouzí se naše kreativita. To umožňuje najít jasná a smysluplná řešení. Člověk si je jist, že řešení je pro dané okolnosti to nejlepší.

PRO JAKÝ ÚČEL JE EFEKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ VHODNÉ?

 • Uvolnění emocionálního stresu
 • Získání odstupu od problému
 • Nalezení nových úhlů pohledu na situaci či problém
 • Vytvoření komplexního pohledu na situaci
 • Otevření nové perspektivy při řešení úkolu/problému
 • Objevení nových možností či řešení
 • Získání nového náhledu na konfliktní situaci
 • Porozumění sobě
 • Hlubší sebeuvědomění
 • Identifikace vlastních limitujících vzorců chování
 • Uvědomění hlubokých motivů vlastního rozhodování a jednání
 • Kontakt s vnitřní motivací
 • Odhodlání ke změně
 • Uvědomění o nových způsobech myšlení a jednání
 • Nalezení řešení, o kterém člověk nepochybuje
 • Porozumění motivům chování druhých lidí
 • Nalezení cesty z konfliktu nebo komplikované situace

TRVÁNÍ SEZENÍ

 • 90 MINUT

MÍSTO SEZENÍ

 • PRAHA
  - nebo po dohodě

PRO KOHO JE EFEKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ VHODNÉ? 

 • Obecně pro každého, kdo chce více, než jen jednat podle stále stejných vzorců
 • Pro lidi, které trápí konflikty s jinou osobou
 • Pro ty, kteří hledají nové koncepce
 • Pro vedoucí pracovníky a manažery, kteří chtějí sami růst a léep využívat vlastní schopnosti
 • Pro kohokoliv, kdo chce růst a rozvíjet se
 • Pro všechny, kteří mají odvahu opustit zónu komfortu a pustit se do neznáma
 • Pro ty, kdo hledají svou jedinečnost a své silné stránky
 • Pro ty, kdo chtějí od života více, než být otroky vlastních negativních přesvědčení o sobě, o druhých a o životě
 • Pro ty, kdo mají odvahu přijmout odpovědnost a žít jako svobodné bytosti
 • Pro všechny, kteří si váží sami sebe natolik, že už nechtějí trávit život ve stresu
 • Pro všechny, kteří touží objevit a využívat svou kreativitu

CENA ZA SEZENÍ

 • 4.450 CZK
 • ZPŮSOB PLATBY
  - Pro platbu prosím vyplňte své fakturační údaje ve formuláři níže a obdržíte fakturu s údaji na Váš e-mail

REFERENCE NA HELENKU

Tématem zpětné vazby se zabývám intenzivně několik měsíců. Z toho množství knížek a zdrojů mi šla už hlava kolem. Fascinuje mě, jak Helena dokáže jednoduše a srozumitelně vysvětlit milým a originálním způsobem co je feedback, jak se lidé vzájemně v komunikaci vnímají, jak dát správně zpětnou vazbu a jak to raději vůbec nedělat. Kéž by tyto znalosti mělo více lidí - žilo by se nám spolu lépe.

Lukáš Pitterdesignér 2Fresh

Co bych ráda sdílela o kurzu Tanec zvaný empatie? V prvé řadě jsem moc ocenila velikost skupiny (bylo nás tam tak akorát, abychom mohli ještě mít dostatek prostoru pro sdílení každého z nás). Bylo pro mě velmi příjemné Helenino citlivé vedení, které mě naplňovalo důvěrou, klidem a ochotou sdílet v podstatě cokoliv. Věděla jsem, že je to pro mě bezpečný prostor a že si poradíme s každou situací. Celý kurs a jednotlivá sezení mne naplňovaly odvahou a sebedůvěrou, které se mi občas ve složitějších situacích nedostává a bývá tak pro mě komplikované sdělovat své pocity. Na základě vyzkoušených technik jsem nabývala důvěry, že můžu mluvit o svých pocitech a nemusí to znít divně 🙂 S čím pracuji dál v životě? Jsou to spíš drobnosti, je to větší zaměření na své vlastní pocity vždy, když je mi něco nepříjemné, jsem nervózní, stoupá ve mně naštvanost nebo úzkost, snažím si uvědomit své pocity a potřeby. Takže nejvíc asi pracuji se sebeempatií. To je asi můj největší úkol. A zjištuji, že v tom je pro mě asi největší kouzlo NVC, tj. že pak můžu reagovat jaksi z jiné výchozí pozice.

Hana Chorváthováředitelka Fairtrade CZ / SK

Kurz mi přinesl jasný postup a také zkušenost, že to jde.  Že nenásilná komunikace mě provede konfliktem a že mohu zůstat sama sebou a vyjádřit co potřebuji.  Umím NVC použít, když se na situaci připravím a jsem v relativním klidu. Nezvládám jí, když mě zaplaví emoce. 
Pomalu se zkracuje doba, kdy mi dojde, jakou chybu jsem právě udělala. Nejčastěji to mohu probrat s manželem, který byl na kurzu se mnou. 

Xenia Svobodováterapeut Poradna Nadja
RNDr. HELENKA
RNDr. HELENKA
KMACADEMY Trenér,- / Koučka

Certifikovaná koučka, mediátorka a trenérka s bohatou manažerskou praxí, během níž se zajímala o hluboké porozumění lidské osobnosti a motivům lidského chování. Neocenitelným pomocníkem se jí stal koncept Nenásilné komunikace, s nímž aktivně pracuje od roku 2013. Přináší tak jednotlivcům i týmům možnosti otevřené komunikace a zpětné vazby, která pomáhá celku růst. V konfliktu vnímá příležitost pro vzájemné hlubší porozumění a pro posílení mezilidských vazeb v týmu.

MÁTE DALŠÍ DOTAZY?

Kristína Macková, Founder KMACADEMY and LIFE IMPROVEMENT PIONEER from the INSIDE -OUT

 • KONTAKTNÍ OSOBA
  Kristina
 • TELEFON
  00420 777 057 644
 • EMAIL
  kristina.mackova@kmacademy.eu
 • STRÁNKOVÉ DNY
  PO - PÁ od 10:30 - 17hod.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ

 • Všechny osobní údaje, které předkládáte, jsou šifrované a bezpečné

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Řídíme se nařízením EU (GDPR) ze dne 25.05.2018
 • Pro vaši ochranu jsme registrovaný na českém úřadě pro ochranu údajů, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů