WORKSHOP - KOMUNIKACE

WORKSHOP- EMPATICKÉ KOMUNIKACE

Workshop EMPATICKÉ KOMUNIKACE nabízí komplexní školení v komunikačních dovednostech na různých úrovních. Mezi hlavní témata patří: Vyjádření pocitů, formulace konkrétních požadavků, řešení hněvu, vyjádření uznání, empatie vůči sobě a ostatním, využívání zprostředkování.