KOUČINK

KOUČOVACÍ BALÍČEK PRO ÚSPĚCH A RŮST MANAŽERA

Být dobrým manažerem znamená především zvládat sebe, vlastní emoce i vnitřní bariéry. Tyto dovednosti se zatím ve školách neučí. Efektivním pomocníkem je proces sebepoznání, sebeuvědomování si a hledání těch nejlepších vlastních řešení v bezpečném a motivujícím prostředí, které tvoří zkušený kouč.