A balm for my soul by Ex :)

deutsch s.u / český níže

Today I received an answer from my Ex-boyfriend to my technical question, where I needed a specialist opinion.

The report was accompanied by a photo – Kristína alias Slovakian Jánošík (explanation below) 11 years ago 🙂 Due to my ongoing almost 5 months “challenge” it really was a balm for my body and soul. It’s good to have good relationships with Ex 🙂 And I’m looking forward to jumping again like … 🙂

Explanation: Who was Janošík – Slovak legend took the rich and gave to the poor. The robbery was accompanied by a jump

PS: Having good relationships with Ex, etc. wasn’t always so natural for me – until I worked on it. Do you have something you want to work on? Have a look at:  https://kmacademy.eu/voucher-session-method-rus/

deutsch

Ein Balsam für meine Seele von Ex 🙂

Heute erhielt ich von meinem Ex-Freund eine Antwort auf meine technische Frage, auf die ich eine Fachmeinung benötigte.

Der Bericht wurde von einem Foto begleitet – Kristína alias slowakischer Jánošík (Erklärung s. u.) vor 11 Jahren 🙂 Aufgrund meines derzeitigen andauernden fast 5-monatigen “Herausforderung” war es wirklich ein Balsam für meinen Körper und Seele. Es ist gut, eine gute Beziehung zu Ex zu haben 🙂 Und ich freue mich darauf,  wieder so zu springen wie … 🙂

Erklärung: Wer war Jánošík – slowakische Legende nahm den Reichen und gab den Armen. Der Raub wurde von einem Sprung begleitet 

PS: Gute Beziehungen mit Ex usw. zu haben, war nicht immer so selbstverständlich für mich – bis ich daran gearbeitet habe. Hast du etwas, an dem du arbeiten möchtest? Siehe folgende Link an: https://kmacademy.eu/sitzung-de/

Balzám pro moji duši od Ex:)

Dnes jsem obdržela odpověď’ od mého Ex -přítele na mojí odborní otázku, na kterou jsem potřebovala názor specialisty.

Ke zprávě byla připojená i fotka – Kristíny alias slovenského Jánošíka před 11 léty:) Vzhledem k mojí probíhajíci už těměř 5 měsíční ˇvýzvěˇ to byl opravdu balzám pro moje tělo i duši. Je dobré mít dobré vztahy s Ex 🙂  A já se těším, když budu opět moc skákat jako ….:)

PS: Mít dobré vztahy s “býválými” –  atd. nebyla vždy u mě samozřejmost  – až když jsem na tom zapracovala. Jak máš i ty něco, na čem chceš zapracovat mrkni na:  https://kmacademy.eu/sezeni-rus/