Category: optimalizace

THERAPIE NACH DER METHODE RUŠ KOMMT NACH HAMBURG

Haben sie das Gefuehl sie stecken in der Sackgasse und egal wie sie sich auch anstrengen, sie kommen nicht weiter? Oder werden sie immer wieder mit der gleichen Situation konfrontiert und sie fragen sich warum gerade ich? Nutzen sie die Gelegenheit, es mit der Methode aus Goldenen Prag – schnell, wirkungsvoll und dauerhaft zu aendern....

TERAPIE PODLE METODY RUŠ

Máte pocit, jakoby jste uvízli ve slepé uličce a bez ohledu na to, jak urputně se snažíte, nemůžete se dostat ven? Nebo se znovu a znovu potýkate se stejnou situací a ptáte se sami sebe, proč zrovna já? Využíjte příležitost to pomoci Metody RUŠ změnit  -rychle, efektivně a trvale. Víc informací naleznete ZDE: https://kmacademy.eu/terapie/ Víc o metodě RUS naleznete ZDE:  www.metodarus.cz

Pracovní vyhoření

Během mé dlouholeté manažerské praxí jsem se poměrně často setkávala s pracovním vyhořením nejenom u svých kolegů a klientů, ale i u sebe samé. Překonala jsem je celkem dvakrát. To mě posílilo v rozhodnutí najít způsob, který by pomohl nejen mě, ale i dalším lidem žít šťastný a spokojený život. Seznamovala jsem se s technikami, které ale nebyly trvalé, až mě to přivedlo...

BURNOUT

Während meiner langjährigen beruflichen Erfahrungen im Management Umfeld habe ich ziemlich oft nicht nur bei meinen Kollegen und Kunden, sondern auch bei mir selbst Burnout erlebt. Ich habe diesen zweimal überwunden. Dies hat mich in der Entscheidung gestärkt, einen Weg zu finden, der nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen helfen würde, ein glückliches und...

Spring-cleaning for our feelings inside

Recently I read an interview with our mayor for my district in Prague. His invitation for the spring-cleaning – ”Let’s clean the world, let’s  clean our country” really inspired me. But it occurred to me that something important is missing there. What about with the cleaning ourself? On my travels to India, I have often heard that...

KMACADEMY goes into detox

DAY 1: So I was inspired by the surroundings and I’m going to do it too – a 10-day cleansing of the body. I’m 48 years old and today I’m starting my first detox. In the past years, no one would really get me in this. I was absolute against the fasting. Food and especially my favorite double espresso...

Valentýn – co tak si darovat něco sám pro sebe?

Valentýn – den zamilovaných – co tak si darovat něco sám pro sebe? Nemyslím nic materiálního. Investujeme do vývoje nových technologií, ale na ten svůj někdy zapomínáme. Žeby jsme byli míń důležitý? Můj tip – Máte ve firmách bonusy pro osobnostní rozvoj? Tak je můžete využít například pro: Koučovací Balíček pro Úspěch a Růst manažera V případě, že to nebude nic...

World famous trainer comes to Prague

I am very happy to bring the world famous Robert to Prague (he trains in more than 25 countries). The workshop is in English. I recommend it to coachers, managers or those who want to work on themselves. Places are limited. http://kmacademy.eu/rk-handling-difficult-situations-in-communication/

Celosvětově uznávaný tréner přijde do Prahy

Moc mě těší, že se mi podařilo přívést do Prahy světobežníka Roberta, (trénuje ve vícero než 25 zemích ) Workshop je v angličtině. Doporučuji pro kouče, lídry, manažery anebo pro ty co chtějí na sobě pracovat. Místa omezená. víc infohttp://kmacademy.eu/rk-handling-difficult-situations-in-communication/

Weltweiter Trainer kommt nach Prag

Ich bin sehr froh, den weltberühmten Robert nach Prag zu bringen (er trainiert in mehr als 25 Ländern). Der Workshop ist in Englisch. Ich empfehle es Trainer, Coaches Führungskräften, Managern oder denen, die an sich arbeiten wollen. Plätze sind begrenzt. Mehr Info unten den link http://kmacademy.eu/rk-handling-difficult-situations-in-communication/