A thought for the Easter

český viz níže / deutsch s.u.

The “law of cause and effect” does not matter what the times are, as soon as you set a cause, life produces the corresponding effect. Life is just waiting for your “instructions” Kurt Tepperwein, German therapist, healer and life advisor, 88 years old, originally from Bohemia.

I wish you a happy Easter with many interesting inspirations (cause) and even more beautiful experiences (effect)

Stay healthy!

PS: How have you been affected by coronavirus? How can I help you?

I look forward to your reply.

Your Kristina

Myšlenka na Velikonoce

„Zákonu příčiny a následku“ nezáleží na tom, v jakých časech se nachází. Jakmile stanovíte příčinu, život vyvolá odpovídající účinek. Život čeká na Vaše „pokyny“. Kurt Tepperwein, německý terapeut, léčitel a životní poradce, 88 let, původem z Čech.

Přeji vám pohodové Velikonoce s mnoha zajímavými inspiracemi (příčina) a ještě krásnějšími zážitky (následek)

Zůstaňte zdraví!

PS: V čem vás korónavirus zasáhl? Jak Vám mohu pomoci? 

Těším se na Vaši odpověď’.

Vaše Kristina

Deutsch

Ein Gedanke zu Ostern

Dem “Gesetz von Ursache und Wirkung” ist es egal, wie die Zeiten gerade sind, sobald Sie eine Ursache setzen, bringt das Leben die entsprechende Wirkung hervor. Das Leben wartet nur auf Ihre “Anweisungen”. Kurt Tepperwein, Deutscher Therapeut, Heilpraktiker und Lebensberater, 88 Jahre alt, ursprünglich aus Böhmen

Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest mit vielen interessanten Inspirationen (Ursache) und noch schöneren Erlebnissen (Wirkung)

Bleiben Sie gesund!

PS: Wie wurden sie von Coronavirus betroffen? Wie kann ich ihnen helfen?

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Ihre Kristina