Ať se nám RUŠka šíří do světa / Lass uns RUŠ in die Welt verbreiten /  Let’s spread RUŠ into the world

deutsch s.u english s.b

Mám za sebou pravidelnou roční pětidenní recertifikaci terapeutů Metody RUŠ.

Užila jsem si to se vším všudy. Šla jsem ještě více do hloubky a uvědomila si další AHA momenty. Prezentovala jsem Metodu RUŠ před náročným publikem – mými kolegy terapeuty, lektorem a autory Metody RUŠ, Karlem a Evou Nejedlými. Dostala jsem mnoho výživných zpětných vazeb a nakonec povolení prezentovat Metodu RUŠ.

Výzva pro vás: Pokud si myslíte, že přednáška o Metodě RUŠ na základě mé vlastní zkušenosti by mohla být zajímavá pro vaše okolí nebo firmu v češtině, angličtině nebo němčině, napište mi na kristina.mackova@kmacademy.eu. Děkuji.

Ať se nám RUŠka šíří do světa a je čím dál tím více šťastných lidí na naší krásné planetě.

Kristina

Terapeutka Metody RUŠ

DE

Ich habe die regelmäßige jährliche fünftägige Rezertifizierung für Methode RUŠ Therapeuten abgeschlossen.

Ich habe es in vollen Zügen genossen. Ich bin noch tiefer in mein inneres Selbst eingetaucht und habe weitere AHA-Momente erlebt. Des Weiteren habe ich die Methode RUŠ vor einem anspruchsvollen Publikum präsentiert – meinen Kollegen Therapeuten, dem Ausbilder und den Autoren der Methode RUŠ, Karel und Eva Nejedlí. Ich habe viel wertvolles Feedback erhalten und schließlich die Erlaubnis bekommen, die Methode RUŠ öffentlich zu präsentieren.

Wenn Sie denken, dass ein Vortrag über die Methode RUŠ basierend auf meinen eigenen Erfahrungen für Ihre Umgebung oder Ihr Unternehmen auf Tschechisch, Englisch oder Deutsch interessant sein könnte, schreiben Sie mir bitte an kristina.mackova@kmacademy.eu. Danke.

Lassen Sie uns RUŠ in die Welt verbreiten und dafür sorgen, dass es mehr und mehr glückliche Menschen auf unserem schönen Planeten gibt.

Kristína 

Therapeutin der Methode RUŠ

EN

I have completed the regular annual five-day recertification for Method RUŠ therapists.

I enjoyed it to the fullest. I have dived even deeper into my inner self and realized more AHA moments. I presented the Method RUŠ in front of a demanding audience – my fellow therapists, the instructor, and the authors of the Method RUŠ, Karel and Eva Nejedlí. I received a lot of valuable feedback and finally got permission to present the Method RUŠ publicly.

A challenge for you: If you think a lecture on the Method RUŠ based on my own experience could be interesting for your community or company in Czech, English, or German, please write to me at kristina.mackova@kmacademy.eu. Thank you.

Let’s spread RUŠ into the world and ensure that there are more and more happy people on our beautiful planet.

Kristina

RUŠ Method therapist