I am flying for my renewed therapeutic certificate valid again for one year

deutsch siehe unten, česky viz níže: I successfully completed 5 days of recertification testing / sharing / processing of other internal blocks / programs. And I'm "flying" for my renewed certificate - again valid for one year. Celebration with my fellow therapists :)

I'm not planning a break yet - more tests are waiting for me at the German Clinical Institute :)

Can I help you with something? Write me:) Kristína

DE

Ich habe 5 Tage Rezertifizierungstesten/,¨teilen / bearbeiten weiteren aufkommende innen Blöcke / Programme erfolgreich abgeschlossen. Und ich "fliege" nach meinem erneuerten Zertifikat - wieder gültig für ein Jahr. Feier mit meinen Therapeutenkollegen :)

Eine Pause plane ich noch nicht - weitere Tests warten am Deutschen Klinischen Institut auf mich :)

Kann ich dir mit etwas helfen? Schreibe mir:) Kristína

CZ
Úspěšně jsem absolvovala 5 dní recertifikačního testování/sdílení/zpracování dalších interních bloků/programů. A "letím" si pro svůj obnovený certifikát - opět s platností na rok. Oslava s mými kolegy terapeuty :)

Pauzu zatím neplánuji - další testy mě čekají v Německém klinickém institutu :)

Můžu tobě s něčím pomoct? Napiš:) Kristína