I’m a EUROPEAN with heart and soul due of the beautifully different people who live HERE 🙂

deutsch s.u. / česky / slovensky viz dolu

People often ask me what my nationality is. Slovak? -NO- I was born there, but I’ m not a Slovak. Czech? -NO-, I always make grammar mistakes and the Czechs are pretty angry with me for that. Are you German? -NO-, I like the Germans and I am very grateful to them for many things, but I am not a German.
I’m a EUROPEAN with heart and soul due of the beautifully different people who live HERE 🙂

deutsch
Die Leute fragen mich oft, welcher Nationalität ich eigentlich bin, Slowakisch? -NEIN- Ich bin dort geboren, aber ich bin keine Slowakin. Tschechisch? -NEIN-, ich mache immer grammatikalische Fehler und die Tschechen sind ziemlich sauer auf mich deswegen. Bist du Deutsche? -NEIN- Ich mag die Deutschen und bin ihnen für viele Dinge sehr dankbar, aber ich bin keine Deutsche.
Ich bin eine EUROPÄERIN mit Herz und Seele wegen der wunderschön unterschiedlichen Menschen, die HIER leben 🙂

česky
Lidé se mě často ptají, co jsi vlastně zač? Slovenka? -NE- Narodila jsem se tam, ale Slovenka nejsem. Češka? -NE, vždyt dělám pořád hrubky a Češi mě za to docela prudí. Jseš Němka? -NE-, Mám je ráda a vděčím jim za hodně, ale Němka nejsem.
Jsem EVROPANKA se srdcem a duší kvůli úžasně odlišným lidem, kteří ZDE žijí 🙂

Slovensky Ľudia sa ma často pýtajú, čo si vlastne zač? Slovenka? -NIE- Narodila som sa tam, ale Slovenka nie som. Češka? -Nie, veď robím stále hrúbky a Češi ma za to celkom prúdia. Si Nemka? -NIE-, Mám ich rada a vďačím im za veľa, ale Nemka nie som.  Som EURÓPANKA so srdcom a dušou kvôli úžasne odlišným ľuďom, ktorí TU žijú 🙂

Kristína Macková, founder of KMACADEMY and Life Improvement from the INSIDE -OUT