Isolation – The fastest way to discover an even better version of yourself.

deutsch s. u. / česky viz níže

I naively thought that as active in the field of self-transformation, I already had so many things processed in me that I would no more be surprised by anything. What a mistake! Life prepares lessons for us to discover even better versions of ourselves. August 2019: I have a housework ahead of me that I don’t want to do at all. I should have listened to my intuition, but the next things wouldn’t happen..

After the housework, I become a patient strapped to bed for a long 6 months, not counting numerous medical examinations. February 2020. Hurray, I can be active again, meet people, go abroad to visit my family…. I did not even have time to realize it and boom! spring 2020 – more isolation, this time in an extended version!

It was and still is a demanding time in certain respects. On the other hand, without the isolation, I wouldn’t have found any more diamonds in me. Thank you. Nevertheless, I look forward to the time to walk among people again, in a world without restrictions:)

Now you have more time for yourself and you are determined to erase the things inside of you that are going from Outside and that trigger you …

Write at: kristina.mackova@kmacademy.eu

deutsch

deutsch

Isolation – Der schnellste Weg, um eine noch bessere Version von sich selbst zu entdecken.

Ich dachte naiv, dass ich als aktiv in Selbsttransformation bereits so viele Dinge in mir verarbeitet hatte, dass ich von nichts mehr überrascht sein würde. Was für ein Fehler! Das Leben bereitet uns Lektionen vor, um noch bessere Versionen von uns selbst zu entdecken.

August 2019: Ich habe eine Hausarbeit vor mir, die ich überhaupt nicht machen möchte. Ich hätte auf meine Intuition hören sollen, aber die nächsten Dinge würden nicht passieren… Nach der Hausarbeit wurde ich ein Patient, der 6 Monate lang im Bett festgeschnallt ist. 

Februar 2020. Hurra, ich kann wieder aktiv sein, Leute treffen, ins Ausland gehen, um meine Familie zu besuchen…. Ich hatte nicht einmal Zeit, es zu realisieren und boom! Frühling 2020- nächste Isolation, diesmal in einer erweiterten Version!

Es war und noch ist in gewissen Hinsicht eine anspruchsvolle Zeit. Andererseits hätte ich ohne die Isolation keine “Diamanten” mehr in mir gefunden. Danke. Trotzdem freue ich mich auf die Zeit, wieder unter Menschen zu wandeln, in einer Welt ohne Einschränkungen:)

Sind sind entschlossen, Dinge wegzuwischen, die da draussen passieren und Sie anko… . Mehr info kristina.mackova@kmacademy.eu

česky

Izolace – nejrychlejší cesta k objevení ještě lepší verzí sebe sama. 

Naivně jsem si myslela, že jako aktivní v oblasti transformace sebe sama, mám v sobě již zpracováné tolik věcí, že už mě jen tak lecco nepřekvapí. Jaký to omyl! Život pro nás připravuje lekce, abychom v sobě objevili ještě lepší verze sebe samých. 

Srpen 2019: Mám před sebou domácí ůkon, do kterého se mi vůbec nechce pustit. Měla jsem poslechnout svoji intuici, no ale zas by se nestalo to další … Po ůkonu se ze mě stává pacient připoután k posteli na dlouhých 6 měsíců, nepočítaje četné lékařské prohlídky.

Ůnor 2020: Hurá, můžu být zase aktívní, setkávat se s lidmi, odjíždět za rodinou do zahraniči…. nestihnu to ani zrealizovat a bum! – Březen 2020 – další izolace, tentokrát v rozšířené verzi! 

Bylo to náročné období, a v některých ohledech ještě i je.  Na druhou stranu, – nebýt izolace – neobjevila bych v sobě další “diamanty”. Děkuji. Přesto se těším opět na dobu chodit mezi lidmi, do světa bez omezení:)  

Nyní máte víc času pro sebe a jste rozhodnutí setřít věci v sobě, které se venku dějí a Vás pořádně s…r. 

Napište mi na: kristina.mackova@kmacademy.eu