Life is short / das Leben ist kurz / Život je krátky

deutsch s. u / česky viz níže

Today my message will be nostalgic.

Last Saturday I found out about a tragic accident involving a business partner.

Robert touched my heart immediately the first time I saw one of his video lectures. Our personal meeting at the International 9-Day Retreat deepened it even more for me.

When it comes to people we like, it’s not easy to accept that they won’t be here anymore. Especially when it comes so suddenly and unexpectedly.

Shortly before his tragic death, Robert sent me an invitation to his new course: Landing fully into Life

“This life is short. Let us live it fully. Let us dwell in our true nature. Let us meet in our innocence.” ~ Robert Maoz Krzisnik

From what I’ve known him, I know that Robert lived his short life – to the fullest.

May you rest well amidst the stars Robert….And thank you for meeting.

Kristína

PS: Robert’s books HERE: https://thatfield.eu/book/

PS2: Here is my personal story – from the time when I wasn’t doing so well: ebook: healing yourself HERE: https://kmacademy.eu/order-healing-gallbladder/

DE

Heute wird meine Botschaft nostalgisch sein.

Letzten Samstag habe ich von einem tragischen Unfall eines Geschäftspartners erfahren.

Robert berührte mein Herz sofort, als ich das erste Mal einen seiner Videovorträge sah. Unser persönliches Treffen beim Internationalen 9-Tage-Retreat hat es für mich noch mehr vertieft.

Wenn es um Menschen geht, die wir mögen, ist es nicht einfach zu akzeptieren, dass sie nicht da sein werden. Vor allem, wenn es so plötzlich und unerwartet vorkommt.

Kurz vor seinem tragischen Tod schickte mir Robert eine Einladung zu seinem neuen Kurs: Landing fully into Life

“Dieses Leben ist kurz. Lasst es uns voll erleben. Lasst uns in unserer wahren Natur verweilen. Lasst uns in unserer Unschuld begegnen. ” ~ Robert Maoz Krzisnik

Von dem, was ich ihn kennengelernt habe, weiß ich, dass Robert sein kurzes Leben – in vollen Zügen gelebt hat.

Mögest du voll mitten den Sternen ruhen Robert….Und danke, dass wir uns begegneten .

Kristína

PS: Roberts Bücher HIER: https://thatfield.eu/book/

PS2: Hier meine persönliche Geschichte – aus der Zeit, in der mir nicht so gut ging. Ebook: Heile dich selbst HIER: https://kmacademy.eu/bestellung-heilung-gallenblase/

CZ

dnes bude moje zpráva nostalgická.

V sobotu jsem se dozvěděla o tragické nehodě jednoho obchodního partnera.

Robert si mě získal hned napoprvé, když jsem viděla jednu jeho video přednášku. Naše osobní setkání na jednom mezinárodním 9denním retreatu, to ještě více prohloubilo.

U lidí nám srdci blízkých není jednoduché přijmout, že už nebudou tady. Zvlášť, když se to stane tak náhlé a nečekaně.

Krátce před jeho tragickou smrtí mi Robert poslal pozvánku ke svému novému kurzu:  Landing fully into Life. 

“Tento život je krátký. Žijme ho naplno. Žijme ve své pravé přirozenosti. Potkejme se v naší nevinnosti.” ~ Robert Maoz Krzisnik

Z toho co jsem ho poznala, vím, že i přes krátký život – Robert ho žil naplno.

Ať se ti Roberte mezi hvězdami krásně odpočívá….A děkuji za to, že jsme se potkali.

Kristína

PS: Robertové knihy: ZDE: https://thatfield.eu/book/

PS2: Přikládám i můj osobní příběh – z doby, kdy mi bylo ouvej…Ebook: Uzdrav se sám ZDE: https://kmacademy.cz/objednavka-ebook-uzdraveni-zlucnika/