EFFECTIVE LISTENING

Česká verze níže.

Recently, I had a meeting with a managing partner of an IT company. We talked about how he missed someone who had listened to him. I rememČbered my beginnings as a novice in the automotive industry. I had a meeting with the quality manager of a large international company. At that time, I only knew very vaguely about production processes. In a long monologue, the manager explained to me their global crisis situation. Although I lost the idea of ​​the whole thing somewhere in the middle, I kept listening to him attentively. After all, I would have him at the end of the conversation, make the best offer! After a few hours, when he was done with the explanation, I saw his shining eyes. He found out the solution himself. He expressed his heartfelt thanks to me. Only later I did realize how important it is to listen and not intervene. I admit, as an expert, I could barely keep away from well-intentioned advice.

Some products form life itself

Do you need our effective listening more info here also in CZ, DE language possible

https://kmacademy.eu/effective-listening-en/

Your Kristina

česká verze

Nedávno jsem měla schůzku s Managing Partnerem jedné IT firmy. Povídali jsme si o tom, jak mu chybí se u někoho jen vypovídat. Vzpomenula jsem si na mé začátky jakož nováčka v automobilovém průmyslu. Měla jsem schůzku s jedným kvality manažerem velké zahraniční firmy. V té době jsem o procesech ve výrobě věděla akorát tak houby. Manažer mi ve zdlouhavém monologu vysvětloval jejich krizovou situaci na globální úrovni. Ačkoliv jsem někde v půlce stratila pojem o celku, nadále jsem ho pozorně naslouchala. Vždyt se mu měla na konci rozhovoru nabídnout optimální řešení! Po několika hodinách jsem viděla jeho zářící oči. Přišel na to sám. Velice mi poděkoval. Až později jsem si uvědomila, že skutečné naslouchání a nezasahování pomohly. Přiznávam, jako odborník bych to sotva dokázala.

Některé produkty tvoří život sám. 

Máte zájem o naše sezení efektivního naslouchání. Víc info: Zde:

https://kmacademy.eu/effective-listening-cz/

Vaše Kristína